MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 25 lutego 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

domino 661758 1280Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

 

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty wręczenia oraz przyjęcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 228 kk oraz 229 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowe w wysokości od 20 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych. Łączna wartość poręczeń majątkowych wynosi 120 tysięcy złotych.

Ponadto wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i dodatkowo wobec jednego z nich zawieszenie w czynnościach służbowych.

 

Śledztwo nadzorowane przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dotyczy przyjmowania przez funkcjonariusza publicznego, podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych, korzyści majątkowych od prywatnych przedsiębiorców w zamian za udzielanie informacji pochodzących z zasobów informatycznych urzędu dotyczących m.in. gruntów i ich właścicieli itp.

 

Z ustaleń śledztwa wynika, że urzędnik w istotny sposób wpływał na bieg spraw toczących się w urzędzie z korzyścią dla wybranych prywatnych przedsiębiorców.

Do zdarzeń w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dochodziło w okresie od grudnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Ze zgromadzonego w toku śłedztwa materiału dowodowego wynika, że powiatowy urzędnik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej współpracował z lokalnymi przedsiębiorcami z branży nieruchomości, którym za w zamian za korzyści majątkowe udostępniał dane z systemów informatycznych urzędu.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY