MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 1280Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na władze gminy Bojanowo dotycząca obowiązku oświetlenia ulic na terenie gminy. Obywatelka w skardze zwracała uwagę, że wyłączanie oświetlenia zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Podkreślała m.in., że gdy wraca z pracy, jest już ciemno

 

Zastępca RPO zwrócił się do burmistrza o stanowisko. Dostał odpowiedź, że 28 października 2022 r. Rada Miejska w Bojanowie uznała skargę za bezzasadną, o czym poinformowano skarżącą.

 

Teraz, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, zastępca RPO informuję, że zna losy składanych skarg w całej sprawie.

 

- Skierowane na Pana ręce wystąpienie nie dotyczyło procedur skargowych z nimi związanych, ale sposobu wykonywania przez gminę Bojanowo obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne. Stanowi on jednoznacznie, że obowiązkowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2014 r., sygn. II CSK 183/13) zadaniem gmin jest finansowanie oświetlenia dróg publicznych – podkreśla Valeri Vachev.

 

Rzecznik rozumie jednak, że decyzja późniejszego włączania i wcześniejszego wyłączania oświetlenia ulicznego jest powodowana kwestiami finansowymi. Zdaje sobie też sprawę, że wynikające z wielu okoliczności pogorszenie sytuacji finansowej gmin wymusza racjonalizację wydatków.

 

Nie powinna ona jednak prowadzić do faktycznego odstępowania od realizacji istotnych z punktu widzenia społeczeństwa zadań publicznych. Oświetlenie dróg publicznych, zwłaszcza w okresie zimowym, niewątpliwie do nich należy.

 

- Zwrócić przy tym muszę uwagę, że tego rodzaju racjonalizacja paradoksalnie może okazać się pozorną, skoro gmina może odpowiadać cywilnie za potencjalne szkody wynikłe z nierealizowania obowiązku oświetlenia ulic – głosi pismo zastępcy RPO.

 

Zwraca się on do burmistrza o uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji co do oświetlenia dróg - obok kwestii czysto finansowych - także takich okoliczności, jak bezpieczeństwo na drogach publicznych i potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza gminy Bojanowo.

 

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY