MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 1280Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie wymierzył adwokatowi Szymonowi L. łączną karę 7. lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych w wysokości po 120 złotych każda stawka 

 

Ponadto sąd orzekł zakaz wykonywania zawodu adwokata oraz wykonywania zawodu i wszelkiej działalności gospodarczej związanych z udzielaniem porad prawnych na okres 7. lat, z zaliczeniem na poczet tego środka karnego okresu stosowania środka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata od 20 stycznia 2020 r.

Sąd zasądził także obowiązki naprawienia szkody na rzecz 2 osób pokrzywdzonych w łącznej kwocie 31 tysięcy złotych oraz koszty i opłaty sądowe.

 

Sąd skazał również oskarżonych Marka Z. i Remigiusza G. na kary 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast 3 inne osoby na kary z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Wobec Małgorzaty R.-Z. orzekł zakaz wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty przez dwa lata.

 

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie oskarżył Szymona L. o powoływania się wraz z Markiem Z. na wpływy w instytucjach państwowych, w tym w komisariacie Policji Szczecin- Niebuszewo i Prokuraturze Rejonowej Szczecin Niebuszewo w Szczecinie.

Kolejny zarzut to doprowadzenie pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 tysięcy złotych zł oraz usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100 tysięcy złotych, kwalifikowane z art. 230 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk oraz z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk.

 

Pozostałe zarzuty:

- utrudnianie wraz z Markiem Z. i Małgorzatą R.-Z. oraz usiłowania utrudniania postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim VII Wydział Karny w Pyrzycach w celu uniknięcie skazania oskarżonego w tym procesie - poprzez sporządzanie przez Małgorzatę R.-Z. i przedkładanie poświadczających nieprawdę opinii psychologicznych dotyczących stanu zdrowia kwalifikowane z art. 239 §1 kk i inne,

 

- utrudnianie wraz z Remigiuszem G. i Karoliną T. postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Szczecin- Zachód w Szczecinie. Grożono ustalonej osobie i członkom jej rodziny spowodowaniem obrażeń ciała w przypadku złożenia przez tę osobę wyjaśnień, które to bezprawne groźby wywarły wpływ na tą osobę, jak również utrudniły postępowanie przygotowawcze w zakresie uzyskania materiału dowodowego, kwalifikowane z art. 239 § 1 kk oraz z art. 245 kk.

 

- utrudnianie przez Szymona L. wraz z innymi osobami postępowania karnego. Adwokat wyniósł z Aresztu Śledczego w Szczecinie tzw. gryps pochodzący od tymczasowo aresztowanego, z opisem jego linii obrony, kwalifikowane z art. 239 § 1 kk.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY