MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Polityka

lupaZgodnie z art. 48 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, od 1 lipca 2022 r. bank ma obowiązek sporządzenia i przekazania informacji nt. konkretnego rachunku bankowego osoby podejrzanej. Objęcie tym osoby fizycznej znacząco poszerzyło nie tylko kompetencje organu, ale przede wszystkim zakres ingerencji w strefę prywatności wszystkich obywateli

Czytaj więcej...

question mark 1927457 960 720Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają skargi funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w których wskazują oni, że ich przełożeni nie wyrażają zgody na kandydowanie do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj więcej...

ząbKażda osoba opłacająca składkę zdrowotną w Polsce ma prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NFZ, jednak jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, w przypadku niektórych zabiegów to tylko teoria

Czytaj więcej...

aaaTrwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. Do 17 maja złożono ich 713 tys. Nabór potrwa do 1 lipca

Czytaj więcej...

gazetaRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY