MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

orlikProgram „Aktywna Szkoła” jest największym aktywizującym przedsięwzięciem w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego celem jest otwarcie przyszkolnych obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców w godzinach pozalekcyjnych i w weekendy

 

Wprowadzone właśnie modyfikacje mają umożliwić lepsze dostosowanie programu do potrzeb i możliwości jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zmiany programu „Aktywna Szkoła”

 

Zadanie Aktywny Weekend

organizacja zajęć sportowych w wakacje (w lipcu i sierpniu) nie będzie obowiązkowa. Pozostanie jednocześnie opcją dostępną dla zainteresowanych,zajęcia będą mogły być prowadzone przez osoby inne niż nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy, przy czym prowadzący będą musieli wykazać się odpowiednim doświadczeniem określonym przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Zadanie Aktywny Orlik

możliwość wykorzystania 100 godzin dofinansowania na zajęcia odbywające się w całości na obiektach innych niż Orliki (w sytuacji gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada Orlika, lub gdy jest on w trakcie modernizacji/remontu),zajęcia będą mogły być prowadzone przez osoby inne niż nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy, przy czym prowadzący będą musieli dysponować odpowiednim doświadczeniem określonym przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Zadanie Aktywny do Kwadratu

zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania z 1 lipca na 1 maja. Pozwoli to operatorowi na wcześniejsze uruchomienie rekrutacji grup szkoleniowych i osób prowadzących zajęcia.

 

Wprowadzenie dla wszystkich zadań jednolitej stawki dla kwoty dofinansowania godziny zajęć w wysokości 60 złotych brutto. Wcześniej istniały dwie stawki – brutto i brutto - brutto. Zmiana realnie podwyższy poziom wynagrodzeń w Programie.

 

W ramach projektu „Aktywna Szkoła” na terenie szkół i Orlików w dni powszednie i weekendy odbywać się będą zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich mieszkańców – nie tylko uczniów.

 

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia bierze na siebie w całości Ministerstwo Sportu i Turystyki. Każda zgłaszająca się do programu szkoła może uzyskać wsparcie dla trenerów i animatorów na nawet 1500 godzin rocznie o wartości 90 tys. złotych.

Dodatkowo placówka uczestnicząca w przedsięwzięciu może otrzymać dofinansowanie sprzętu sportowego aż do 25 tys. złotych.

Do końca roku 2024 MSiT przeznaczy na cele programów „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” za 335 mln złotych.

 

 

 

KS

Ministerstwo Sportu i Turystyki

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY