MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

atmW dniach 18-19 czerwca 2024 r. prokuratorzy Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej przeprowadzili w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie oględziny i zabezpieczyli urządzenia wchodzące w skład systemu „Pegasus”. Czynność ta została wykonana wspólnie z biegłymi z Biura Badań Kryminalistycznych ABW i funkcjonariuszami ABW

 

Podstawowym celem śledztwa jest ustalenie funkcjonalności oprogramowania „Pegasus” oraz szeroko pojętej legalności jego stosowania. W związku z powyższym uzyskano (w trybie niejawnym) z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Policji informacje i dokumenty dotyczące nabycia oprogramowania Pegasus, jego funkcjonalności oraz wykorzystania w ramach prowadzonych kontroli operacyjnych.

 

Pozyskane dane przekazano do Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które powołano do wydania opinii w zakresie sposobu działania i funkcjonalności systemu Pegasus.

 

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem oprogramowania „Pegasus” zostało wszczęte w dniu 18 marca 2024 r. Badane są okoliczności dotyczące wykorzystywania oprogramowania „Pegasus”, w tym także kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Ponadto badane są także okoliczności dotyczące jego funkcjonalności, możliwości technicznych, sposobu wykorzystywania, zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania pozyskiwanych materiałów o charakterze niejawnym.

 

22 kwietnia prokurator generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej Zespół Śledczy nr 3 do prowadzenia tej sprawy. W skład zespołu wchodzi pięciu prokuratorów.

Śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do dnia 18 grudnia 2024 r.

 

 

 

LS
Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY