MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 67401 340Osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny mają prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również przedstawicielom ustawowym, opiekunom prawnym i faktycznym

 

Ochrona praw pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych to zadanie Rzecznika Praw Pacjenta, które jest realizowane w szczególności przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, podczas wykonywania swoich zadań, posiada uprawnienia do:

wstępu do wszystkich pomieszczeń szpitala psychiatrycznego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, bez uzyskania odrębnej zgody pacjenta;

przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu w pomieszczeniach, w których pacjenci przebywają w izolacji;

porozumiewania się z pacjentami, ich przedstawicielami ustawowymi, opiekunami prawnymi lub faktycznymi, na osobności, bez udziału innych osób;

występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w szczególności do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego, oraz do podmiotu tworzącego w rozumieniu tej ustawy, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń.

 

 

 

LS

Rzecznik Praw Pacjenta

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY