MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sprzedaż dzieł malarstwaW 2022 r. wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 650,7 mln zł. Największą kwotę sprzedaży dzieł sztuki i antyków podmioty uzyskały poprzez aukcje – 434,1 mln zł

 Z informacji otrzymanych od 204 podmiotów działających na rynku dzieł sztuki i antyków wynika, że 60,8% z nich zajmowało się wyłącznie sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast pozostałe dodatkowo prowadziły działalność wystawienniczą.

 

 Najwięcej podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków prowadziło działalność w województwie mazowieckim – 52 (25,5% ogółu podmiotów), w tym 44 podmioty zajmowały się sprzedażą dzieł sztuki i antyków w Warszawie. W województwie małopolskim funkcjonowało 38 podmiotów (18,6%), z których 34 prowadziły działalność w Krakowie. Podobnie jak w poprzednim roku, większość podmiotów (69,1%) zajmujących się sprzedażą dzieł sztuki i antyków miała swoje siedziby w stolicach województw.

 

Łączna kwota sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 650,7 mln zł i w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 10,1%. Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej dzieł sztuki i antyków sprzedano w województwie mazowieckim – za kwotę 508,0 mln zł, co stanowiło 78,1% ogólnej kwoty sprzedaży dzieł sztuki i antyków w Polsce.

 

Największą kwotę uzyskano ze sprzedaży dzieł sztuki i antyków z dziedziny malarstwa – 563,0 mln zł (tj. 86,5% łącznej kwoty sprzedaży), w tym malarstwa dawnego – 342,8 mln zł (52,7% ogólnej kwoty sprzedaży), a malarstwa współczesnego – 220,2 mln zł (33,8%). W porównaniu z 2021 r. odnotowano wzrost sprzedaży dzieł sztuki z dziedziny malarstwa o 20,2%, przy czym sprzedaż dzieł malarstwa dawnego zwiększyła się o 42,8%, a malarstwa współczesnego zmniejszyła się o 3,6%.

 

Wykres 1. Struktura sprzedaży dzieł sztuki i antyków według rodzajów w 2022 r.

 wykres 1 2023

Największą kwotę ze sprzedaży dzieł sztuki i antyków podmioty uzyskały poprzez aukcje – 434,1 mln zł (66,7%), w tym internetowe – 16,3 mln (3,7%).

 

Kolejnym, znaczącym pod względem łącznej wartości sprzedaży, kanałem dystrybucji była sprzedaż w placówkach handlowych. Jej wartość wyniosła 175,7 mln zł, co stanowiło 27,0% ogólnej kwoty sprzedaży. Sprzedaż dzieł sztuki i antyków w placówkach handlowych wzrosła o 24,4% w porównaniu z poprzednim rokiem.

 

Za pośrednictwem Internetu (np. sklepy internetowe, platformy sprzedażowe) sprzedano dzieła sztuki i antyki za kwotę 33,3 mln zł (5,1% ogólnej wartości sprzedaży).

 

Wykres 2. Struktura sprzedaży dzieł sztuki i antyków według kanałów dystrybucji w 2022 r.

 wykres 2 2023

W omawianym roku 21,6% podmiotów działających na rynku dzieł sztuki i antyków wzięło aktywny udział w targach sztuki, z tego w targach krajowych – 77,3% podmiotów.

 
 
 
LS
 
„Źródło danych GUS” oraz „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY