MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

rolaTrybunał Konstytucyjny zbada skargę konstytucyjną przedsiębiorstwa rolnego na nowelizację przepisów ws. dzierżawy. Do postępowania w sprawie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o uznanie zaskarżonego przepisu za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP 

 

Przedsiębiorstwo zaskarżyło nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie odnoszącym się do umów dzierżawy tych nieruchomości, zawartych przed jej wejściem w życie i nadal obowiązujących, które nie zawierały postanowienia o możliwości wyłączenia w jej trakcie 30% powierzchni użytków będących przedmiotem dzierżawy oraz przepisu przewidującego mechanizm wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych - pod rygorem utraty przez dzierżawców prawa pierwszeństwa nabycia dzierżawionych gruntów oraz prawa do bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy.

 

W ocenie skarżących bezpośrednio i dotkliwie wpływa to na ich prawa majątkowe.

 

W związku z doręczeniem przez TK zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania Rzecznik zgłosił w nim swój udział.

 

RPO wnosi o stwierdzenie, że:

art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 2, w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32, w związku z art. 20 i w związku z art. 22 Konstytucji RP.

 

Uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przekazane Trybunałowi do końca lipca 2024 r.

 

 

Art. 64. Konstytucji RP

 

1.

Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

 

2.

Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

 

 

 

MS

RPO

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY