MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 13 kwietnia 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cba ogolnieFunkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie

 

Postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem i handlem fikcyjnymi fakturami na ogromną skalę. W ramach prowadzonego przestępczego procederu „fabryki faktur”, przedsiębiorcy wystawili w latach 2019–2023 nierzetelne faktury VAT, w wyniku których straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę co najmniej 15 milionów złotych.

 

8 lutego zatrzymano czterech przedsiębiorców posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT, w celu bezprawnego obniżenia należności podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Łączna kwota uszczuplonego przez nich podatku od towaru i usług przekracza 820.000 zł.

 

Przedsiębiorcy posługiwali się nierzetelnymi fakturami z branży budowlanej, reklamowej oraz spożywczej. Zatrzymania zostały dokonane na terenie województwa mazowieckiego i dolnośląskiego.

 

Funkcjonariusze CBA dokonali przeszukań miejsc zamieszkania, w trakcie których zabezpieczono materiał dowodowy w postaci faktur oraz środki pieniężne. W toku prowadzonego przeszukania ujawniono i zabezpieczono również susz roślinny. W związku z tym, na miejsce czynności wezwano funkcjonariuszy z właściwej miejscowo komendy policji .

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a kk oraz z art. 56 § 1 kks i z art. 62 § 2 kks.

 

Wobec wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Na poczet zabezpieczenia przyszłych kar zabezpieczono majątek o łącznej wartości przekraczającej 340.000 zł tysięcy złotych.

 

To szósta realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 31 podejrzanych, którym przestawiono 69 zarzutów. Aktualnie wobec trzech osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą z „fabryki faktur” stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

 

 

 

 

LS

CBA

foto: CBA

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY