MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 20 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cba ogolnieFunkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie prowadzą śledztwo w sprawie przestępstw korupcyjnych i przekraczania uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągniecia korzyści majątkowej

 

Z ustaleń wynika, że w Urzędzie Gminy w Radoszycach doszło do nieprawidłowości w zakresie procedur przetargowych. Urzędnik samorządowy ujawnił istotne okoliczności, która miały znaczenie dla zawieranych umów na realizację usług publicznych. W zamian za odstąpienia od procedur żądał korzyści majątkowej w wysokości 150 tys. złotych.

 

22 kwietnia 2024 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie oraz Katowicach zatrzymali trzy osoby. Zatrzymani to: zastępca burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach oraz dwaj przedsiębiorcy z nim współpracujący.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

 

Funkcjonariusze CBA przeszukali blisko 10 lokalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego. Zabezpieczyli dokumentację związaną z realizacją zamówień publicznych na terenie Miasta i Gminy Radoszyce.

 

Prokurator postawił zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce zarzuty żądania korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, niedopełnienia przez niego obowiązków funkcjonariusza publicznego w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w związku z niezastosowaniem procedur dotyczących przetargu publicznego przy realizacji dwóch inwestycji publicznych.

 

Jeden z przedsiębiorców usłyszał zarzut żądania wręczenia funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowej w kwocie 150 tys. złotych oraz zarzuty pomocnictwa.

 

Kolejnemu z przedsiębiorców Prokurator postawił zarzut pomocnictwa do jednego z przestępstw, dotyczących niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego.

 

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec urzędnika oraz jednego z przedsiębiorców środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Wobec trzeciego zatrzymanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

 

 

 

MS

CBA

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY