MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

kawaPrezes UOKiK może w szczególnych przypadkach przeprowadzać niezapowiedziane przeszukania w siedzibach przedsiębiorców. To narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, które mogą być istotne w sprawie

 

Przeszukanie może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wpuścić pracowników Urzędu do budynków i lokali, a także udostępnić wszelkie dokumenty, telefony używane do celów służbowych oraz inne nośniki danych.

 

Pod koniec listopada 2022 r. pracownicy UOKiK za zgodą sądu i w asyście Policji przeszukali siedziby kilku spółek, w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego podejrzenia niedozwolonego ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura. W dwóch przypadkach: Jura Poland i Euro–net doszło do utrudniania przeszukania. 

 

Po rozpoczęciu przez UOKiK przeszukania w firmie Euro-net, jej pracownik usunął treści z telefonu wykorzystywanego w celach służbowych. Były to konwersacje z przedstawicielami Jura Poland prowadzone na komunikatorze WhatsApp. Podobna sytuacja miała miejsce w firmie Jura Poland. Pracownicy UOKiK ustalili, że jeden z menadżerów sprzedaży usunął wszystkie konwersacje z aplikacji WhatsApp.

Nastąpiło to już po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przeszukania. W toku późniejszych czynności pracownik przyznał, że wykasował rozmowy na temat produktów Jura.

 

Za utrudnianie przeszukania Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości 10 mln zł na Euro-net oraz 1 mln zł na Jura Poland. Decyzje nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowań, za utrudnianie przeprowadzenia przeszukania groziła kara wysokości do równowartości 50 mln euro. Prezes Urzędu ustalając wysokość kar pieniężnych uwzględnił m.in. okoliczności naruszenia przepisów, a także ich wpływ na przebieg i termin zakończenia postępowania.

 

Po zmianie przepisów, w przypadku obecnie wszczynanych postępowań, kara może wynieść do 3 proc. obrotu przedsiębiorcy.

 

Sprawa ustalania cen ekspresów do kawy marki Jura trwa i jest obecnie na etapie postepowania wyjaśniającego. Oznacza to, że prowadzone jest ono w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 mln zł.

 

 

 

LS

UOKiK

foto: UOKiK

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY