MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

aaamsFunkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne osoby w związku z wielowątkowym śledztwem dotyczącym m.in. nieprawidłowości w niepublicznych szkołach wyższych oraz korupcji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

W dniach 19 - 26 czerwca 2024 r. prokurator przedstawił zarzuty i zastosował środki zapobiegawcze następującym osobom:

 

1. Wobec Grzegorza G., byłego rektora uczelni w Toruniu, podejrzanego o przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. i art. 230a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k., prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł oraz dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

 

2. Wobec Romana G., rektora uczelni w Gdańsku, podejrzanego o przestępstwo z art. 229 § 4 k.k. i art. 230a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k., prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł oraz dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

 

3. Wobec Rafała K., rektora uczelni we Wrocławiu, podejrzanego o przestępstwo z art. 229 § 4 k.k. i art. 230a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k., prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 200.000 zł oraz dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

 

4. Wobec Krzysztofa G., rektora uczelni z Łodzi, podejrzanego o przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. i art. 230a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k., prokurator zastosował dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

 

5. Wobec Izabeli B., prorektora uczelni w Łodzi, podejrzanej o przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. i art. 230a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 200.000 zł, dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania na wskazanej uczelni w Łodzi i jej filiach, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, a także zawieszenie w czynnościach służbowych prorektora uczelni w Łodzi i nauczyciela akademickiego.

 

6. Wobec Marcina J., nauczyciela akademickiego i członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podejrzanego o przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. i art. 230a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k., prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 40.000 zł, dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zawieszenie w wykonywaniu funkcji członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

7. Wobec Adama Sz., nauczyciela akademickiego zatrudnionego na uczelni w Katowicach, podejrzanego o przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. i art. 230a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 § 1 k.k., prokurator zastosował poręczenie majątkowego w kwocie 40.000 zł, dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz przebywania na terenie wskazanej uczelni w Katowicach, a także zawieszenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela akademickiego.

 


Obecnie w śledztwie są podejrzane 43 osoby i przedstawiono łącznie 165 zarzutów.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY