MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 13 kwietnia 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

akowrFunkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby, w tym „na gorącym uczynku” urzędnika Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z przyjęciem korzyści majątkowej

 

Korzyść majątkowa została wręczona w zamian za uzyskanie zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej.

 

Funkcjonariusze CBA dokonali przeszukania i zabezpieczyli materiał dowodowy w postaci dokumentacji związanej ze zbyciem nieruchomości rolnej oraz wymaganej zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także sprzętu elektronicznego. Zabezpieczono gotówkę w wysokości 120 tysięcy złotych, 5 tysięcy USD oraz 10 tysięcy euro.

 

Zabezpieczono również 5 tysięcy złotych, które znajdowały się w samochodzie zatrzymanego urzędnika KOWR.

 

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty wręczenia oraz przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 5 tysięcy złotych kwalifikowane z art. 228 §1 kk w zw. z art. 230 § 1 kk oraz art. 229 §1 kk w zw. z art. 230a § 1 kk.

 

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych czynów.

 

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi w sprawie oraz w przypadku urzędnika – zawieszenie w czynnościach służbowych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY