MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 kwietnia 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

lying 1562272 340Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, które działając w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej pod szyldem klubu biznesowego „Pay Trade” - doprowadziły 157 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 3,5 mln zł oraz ponad 355 tys. euro

 

Oskarżeni działali metodą tzw. sprzedaży lawinowej.

Pojęcie „sprzedaży lawinowej” zdefiniowane jest w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działanie takie polega na nakłanianiu do nabycia towarów lub usług, obiecując klientom uzyskanie korzyści materialnych w zamian za nakłonienie kolejnych osób do dokonania takich samych transakcji.

Mechanizm ten zwielokrotniony przypomina swoim charakterem piramidę finansową.

 

Właśnie tego rodzaju działalność prowadziła zorganizowana grupa przestępcza operująca w Szczecinie oraz innych miejscowościach na terenie Polski. W toku śledztwa prowadzonego wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustalono, że pod szyldem klubu biznesowego „Pay Trade” członkowie grupy oferowali klientom zakup pakietów członkowskich.

 

Pakiety te miały rzekomo gwarantować szereg korzyści, takich jak możliwość korzystania z usług medycznych, prawnych czy podatkowych, a także zakup złota i innych metali szlachetnych ze zniżką. Nabywcom pakietów obiecywane były też specjalne comiesięczne prowizje w postaci przelewów gotówkowych uzależnionych od wartości i rodzaju nabywanych pakietów.

 

Mechanizm piramidy finansowej przejawiał się w udzielaniu obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie kolejnych osób do dokonania takich samych transakcji.

W przypadku tzw. pakietu diamentowego „Pay Trade” oferował klientom nawet 40 proc. stopy zwrotu rocznie.

 

Rachunek ekonomiczny tego przedsięwzięcia już a priori wskazywał, że realizacja obietnic składanych klientom była niemożliwa. Mało tego – klienci nie mieli nawet możliwości odzyskania zainwestowanych środków.

 

Ustalenia postępowania umożliwiły sporządzenie aktu oskarżenia, w którym prokurator zarzucił członkom zorganizowanej grupy przestępczej doprowadzenie 157 członków klubu „Pay Trade” do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 3,5 mln złotych oraz ponad 355 tys. euro.

Z działalności tej organizatorzy „Pay Trade” uczynili sobie stałe źródło dochodu. Oskarżeni usłyszeli również zarzuty z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Szczecinie oskarżonym grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  

Art. 17c. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie.

 

2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizowanie systemu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług;

2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzeda

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY