MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

penRzecznik Praw Obywatelskich otrzymał do wiadomości skargę złożoną do PUODO na przetwarzanie danych biometrycznych ludzi i przez Pocztę Polską - co wynika ze złożenia podpisu elektronicznego na czytniku

Obywatele wielokrotnie pisali do Rzecznika o przetwarzaniu danych biometrycznych przez PP. Jakkolwiek potwierdzanie odbioru przesyłek podpisem odręcznym było od dawna powszechną praktyką przy usługach pocztowych, to jednak dopiero elektroniczne utrwalanie tego podpisu doprowadziło do sygnalizowania przez obywateli wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych.

 

O problemie wykorzystywania urządzeń rejestrujących odręczny podpis biometryczny RPO pisał już wcześniej do PUODO. Wskazywał, że po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dane biometryczne zaliczono do kategorii danych objętych szczególną ochroną. W ocenie Rzecznika zagadnienie to, a także sposób podejścia organu nadzorczego do składania podpisów w tej formie, wymagają rozstrzygnięcia z uwagi na doniosłość problemu, a także jego powszechność oraz brak pewności ze strony podmiotów danych w zakresie sposobu przetwarzania danych.

 

W odpowiedzi PUODO wskazał, że ani jego urząd, ani wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie przeprowadzał badań w zakresie przepływu danych elektronicznych wygenerowanych podczas składania własnoręcznego podpisu na urządzeniu elektronicznym, sposobu ich powiązania z informacją, której mają dotyczyć, oraz sposobu zapisu tych informacji, zwłaszcza zaś ustalenia, czy zapis ten zawiera informację dotyczącą dynamiki składania podpisu.

 

Mając na uwadze kolejny wniosek obywatela w sprawie, ZRPO Stanisław Trociuk pyta Prezesa UODO o sposób rozstrzygnięcia skargi obywatela oraz o przedstawienie oceny PUODO co do problemu przetwarzania danych biometrycznych przez Pocztę Polską.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzi obecnie postępowanie zainicjowane skargą (...) o nakazanie Poczcie Polskiej S.A. usunięcia jego danych osobowych w zakresie podpisu składanego na urządzeniach elektronicznych. Postępowanie jest obecnie w toku.

 

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY