MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

euro banknotes 3212757 960 720Konsultacje społeczne projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej mają przede wszystkim wypracować optymalne zmiany opłat pobieranych od operatorów telekomunikacyjnych. Opłaty te nie były zmieniane od wielu lat i są nieadekwatne do obecnej sytuacji rynkowej

 

Jednocześnie istotne podwyżki opłat zostały skonstruowane w projekcie w taki sposób, aby nie przełożyły się na skokowy wzrost kosztów usług telekomunikacyjnych ponoszonych przez obywateli.

 

W projekcie ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej jest propozycja powiązania opłaty telekomunikacyjnej z przeciętnym wynagrodzeniem – w ten sposób opłaty będą rosnąć wraz z kondycją polskiej gospodarki, a nie stać w miejscu jak do tej pory.

 

Projekt skierowany do konsultacji z rynkiem w lutym br. zakładał wzrost opłaty telekomunikacyjnej o 400%, z 0,05% do 0,25%. W drodze negocjacji Ministerstwo Cyfryzacji uznało niektóre argumenty przedsiębiorców i zaproponowało wzrost rocznego wskaźnika opłaty telekomunikacyjne na poziomie 0,15% - co stanowi wzrost o 200% w stosunku do stanu obecnego (który nie był zmieniany od 2004 r.).

 

W projektowanej regulacji zwiększono także ośmiokrotnie krąg przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do zapłaty opłaty telekomunikacyjnej w stosunku projektu wysłanego do konsultacji.

 

Do zapłaty rocznej opłaty telekomunikacyjnej będą zobowiązani przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym stanowiły tysięczną krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, wskazanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672).

Za rok 2023 wyniosłaby 7.155.480 zł, czyli tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej w roku 2023 przekroczyłby 7.155.480 zł byliby zobowiązani do zapłaty opłaty telekomunikacyjnej za rok 2024 (wg danych po przychodach za 2022 r.).

Przed konsultacjami ta wysokość wynosiła ośmiotysięczną krotność tego wynagrodzenia.

 

To prawie dwukrotnie wyższy próg niż obowiązujący w obecnej ustawie, który wynosi 4 mln zł. Dodatkowo próg ten będzie automatycznie zwiększał się, wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia.

 

Opłatę w 2024 r. uiszcza niemal 300 podmiotów. Według obecnego projektu byłoby to tylko około 200 podmiotów, natomiast według projektu wysłanego do konsultacji było to zaledwie około 30 podmiotów.

Ustawa określa jedynie górne limity opłat, natomiast faktyczna ich wysokość określona będzie dopiero rozporządzeniem RM.

 

 

 

MS

Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY