MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cba ogolnieFunkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące powoływania się w latach 2020-2022 na wpływy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w aresztach śledczych i prokuraturach

 

Śledztwo obejmuje również wątki ujawnienia przez funkcjonariuszy publicznych informacji w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur przez podmioty gospodarcze. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

 

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w zamian za korzyści majątkowe lub obietnicę korzyści, osoby posiadające wpływy w urzędach lub przekonujące o posiadaniu takich wpływów, podejmowały się prób bezprawnego załatwiania spraw, które były w zainteresowaniu podmiotów działających w sektorze usług budowlanych oraz utylizacji odpadów, a urzędnicy ujawniali osobom nieuprawnionym informacje, pozyskane w związku z pełnieniem funkcji publicznych.

 

Podmioty gospodarcze w ramach wzajemnych powiązań wystawiały nierzetelne faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Faktury były wykorzystane do rozliczeń należnego podatku VAT. Nienależne zwroty i obniżenia podatku stanowiły formę korzyści majątkowej między podmiotami.

 

20 maja zatrzymano sześć osób, w tym dwóch lubuskich urzędników i emerytowanego oficera Policji. Czynności procesowe prowadzono na terenie Warszawy, Katowic oraz województwa lubuskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

 

W realizacji uczestniczyli funkcjonariusze Delegatur CBA w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach oraz Bydgoszczy, a także policjanci z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Krakowa i Poznania.

 

W efekcie przeszukań w kilkunastu lokalizacjach funkcjonariusze CBA zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych, telefony komórkowe oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym, w tym kilkanaście tzw. „pustych faktur”.

 

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Prokurator przedstawił im m.in. zarzuty z art. 230 oraz 230a k.k.

Urzędnicy usłyszeli zarzuty z art. 266 § 2 k.k.

 

 

Prokurator nadzorujący sprawę skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych. Sąd uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy trzech mężczyzn zarządzających podmiotami gospodarczymi.

Wobec pozostałych dwóch osób, w tym wysokiego rangą urzędnika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zastosowano poręczenie majątkowe.

Kolejna z osób podejrzanych została objęta dozorem Policji.

 

 

 

MS

CBA

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY