MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720Prokuratura Okręgowa w Kielcach skierowała do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej akt oskarżenia przeciwko Albertowi K. zarzucając mu dokonanie i usiłowanie dokonania łącznie 227 oszustw popełnionych w związku z prowadzoną przez niego w okresie 2013-2016 działalnością jako agenta pośredniczącego w uzyskiwaniu pożyczek

 To już czwarty akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach dotyczący tego oskarżonego. Łącznie zarzucono mu ponad 800 przestępstw popełnionych na szkodę kilkuset klientów oraz kilku podmiotów udzielających pożyczek.

 

Albertowi K. zarzucono działanie z zamiarem wyrządzenia kilkuset osobom szkody majątkowej w związku z powstaniem po ich stronie zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych rzekomo w ich imieniu, a w rzeczywistości przez oskarżonego i dla jego korzyści pożyczek.

Ponadto zarzucono mu przywłaszczenie powierzonego mienia pochodzącego z wpłat dokonywanych tytułem spłat pożyczki. Z uwagi na uprzednią karalność za przestępstwa przeciwko mieniu i już odbyte kary, odpowiada on w warunkach recydywy.

 

Jak wynika z ustaleń śledztwa oskarżony w okresie od 2009 do 2016 roku w Skarżysku Kamiennej pośredniczył w udzielaniu pożyczek osobom fizycznym. Początkowo prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie zatrudnił się w firmie siostry o tym samy profilu.

 

Dysponował umocowaniami udzielonymi mu przez firmy brokerskie, które z kolei współpracowały z pożyczkodawcami. Wykorzystując dane swoich klientów, bez ich wiedzy i zgody, wnioskował w ich imieniu o udzielenie pożyczek w kwotach od 200 zł do 5 tys. zł wskazując w dokumentach niezgodne z rzeczywistością dane dotyczące adresu zamieszkania, numeru telefonu czy rachunku bankowego, na który po pozytywnej weryfikacji dokumentów wpływały środki.

 

W celu realizowania swego procederu oskarżony wielokrotnie podrabiał podpisy pokrzywdzonych w dokumentacji, a środki finansowe z uzyskanych w ten sposób pożyczek trafiały na jego rachunki bankowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżony w kilkudziesięciu bankach w kraju prowadził łącznie 1087 rachunków bankowych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY