MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cba ogolnieDelegatura CBA w Gdańsku prowadzi wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji w Bydgoszczy śledztwo dotyczące uzyskania dofinansowania na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, złożonych w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID - 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

 

W toku przeprowadzonych działań ustalono, że grupa przestępcza nabyła 30 różnych podmiotów i za ich pośrednictwem dokonała szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem środków pieniężnych w ramach wsparcia uruchomionego dla przedsiębiorców.

 

Osoby zaangażowane w proceder za pomocą podmiotów gospodarczych, doprowadziły szereg urzędów pracy, zlokalizowanych na terenie całego kraju, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa.

 

Podmioty te nie spełniały warunków do uzyskania pomocy, a wskazane we wnioskach o dofinasowanie dane dotyczące uzyskiwanych przychodów, zatrudnionych osób, a nawet miejsc prowadzonej dzielności były fikcyjne.

 

W związku z tą sprawa zatrzymano pięć osób, które usłyszały już zarzuty w prokuraturze. Przedstawione obecnie zarzuty dotyczą wyłudzenia prawie 2 milionów złotych, jednak ustalenia śledztwa wskazują, że wyłudzenia mogły sięgnąć nawet 7,5 miliona złotych.

 

Dodatkowo, na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, sprawcy usiłowali wyłudzić z urzędów pracy kolejne świadczenia w kwocie ponad 1,3 miliona złotych.

 

Czynności przeprowadzono na terenie Warszawy oraz Gminy Serock. Jednocześnie przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedzibę podmiotu, w którym znajdowała się dokumentacja z działalności firm służących do popełnianych przestępstw.

 

Wobec głównego organizatora procederu, na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec zatrzymanych zastosowano także środki wolnościowe w postaci dozoru policji.

 

W związku z zatrzymaniami dokonano przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych, pojazdach oraz siedzibach firm, gdzie zabezpieczono mającą wartość dowodową dokumentację. Ponadto dokonano zajęcia mienia, w tym samochodu oraz czterech łodzi rekreacyjnych o łącznej wartości prawie 500 tysięcy złotych.

 

 

 

LS

CBA, Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY