MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 34024 czerwca 2024 na posiedzeniu z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął ważną dla przedsiębiorców uchwałę w zakresie stawki VAT właściwej dla dań i posiłków gotowych sprzedawanych na wynos

 

NSA orzekł, że w stanie faktycznym i prawnym od 24 czerwca 2016 do 30 czerwca 2020 czynność dostawy posiłków i dań realizowana przez podatnika w systemach takich jak np. „drive in”, „walk through”, „in-store” oraz „food court” (w tej części, w której sprzedaż była realizowana „na wynos”) winna być opodatkowana obniżoną stawką 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do tej ustawy.

 

Problem pojawił się po wydaniu przez ministra finansów interpretacji ogólnej z dnia 24 czerwca 2016. Od tego czasu do momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek (tj. do 1 lipca 2020) organy podatkowe uznawały, że sprzedaż posiłków i dań na wynos należy zakwalifikować do „usług związanych z wyżywieniem”, opodatkowanych 8% stawką VAT, a nie do „gotowych posiłków i dań”, którym ustawodawca przypisał 5% stawkę podatku.

 

Organy podatkowe, wykluczając posiłki i dania sprzedawane na wynos z kategorii „gotowych posiłków i dań”, odwoływały się do treści Polskiej Klasyfikacji Działalności, do której ustawa o podatku od towarów i usług nie odsyłała.

 

NSA uzasadniając swoje stanowisko, podkreślił, że prawo podatkowe powinno być jasne i precyzyjne, a przedmiot i stawka podatku muszą wynikać z ustawy podatkowej.

 

Przyjęte przez organy podatkowe stanowisko, odwołujące się do treści PKD, NSA uznał za niedopuszczalne w świetle zasady pewności prawa, szczególnie doniosłej na gruncie prawa podatkowego.

 

 

 

LS

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY