MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

azatoryPrezes UOKiK prowadzi postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców generujących największe zatory płatnicze i wydaje kolejne decyzje w tym zakresie. Od początku 2023 r. wydał 50 decyzji, a łączna kwota kar finansowych nałożonych na przedsiębiorców wyniosła ponad 33 miliony złotych

 

W ostatnich trzech miesiącach Prezes UOKiK nałożył kary pieniężne na 10 spółek w łącznej wysokości ponad 13 mln złotych.

 

Ukarani przedsiębiorcy to:

AmRest – ponad 3,2 mln złotych,

Boryszew – ponad 2,8 mln złotych,

Brembo Poland – prawie 1,8 mln złotych,

Grupa Producentów Drobiu – ponad 1,2 mln złotych,

Hanplast – ponad 1,2 mln złotych,

Hurtap – prawie 1 mln złotych,

Paccor Polska – prawie 1 mln złotych,

Polaqua – ponad 500 tys. złotych,

Grodno - ponad 290 tys. złotych

Kuehne+Nagel – 185 tys. złotych.

 

W przypadku 10 spółek Prezes UOKiK również stwierdził istnienie zatorów płatniczych, lecz równocześnie wystąpiły w tych sprawach przesłanki obligujące do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej. Przedsiębiorcy zostali pouczeni o konsekwencjach dalszych naruszeń w tym obszarze, czyli możliwości nałożenia na nich kar finansowych na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Były to spółki:

Strabag,

Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob,

Tele-Fonika Kable,

Grupa Żywiec,

CEDC International,

CCC.EU,

Budimex,

Electrolux Poland,

Polska Grupa Farmaceutyczna Urtica,

Whirlpool Company Polska.

 

Po nowelizacji w grudniu 2022 r. przepisów dotyczących zatorów płatniczych Prezes UOKiK może podejmować tzw. działania miękkie. Oznacza to, że ma możliwość kierowania do przedsiębiorców wystąpień bez wcześniejszego wszczynania postępowania administracyjnego.

Organ komunikuje spółkom zauważone nieprawidłowości w obszarze ich praktyk płatniczych.

Jednocześnie – działając z zamiarem zdyscyplinowania przedsiębiorców – poucza o możliwych negatywnych dla nich konsekwencjach w przypadku braku zauważalnej poprawy.

Po otrzymaniu pisma przedsiębiorca ma prawo udzielić wyjaśnień oraz otrzymuje możliwość niezwłocznej poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów.

Może to uchronić go przed ewentualnymi sankcjami finansowymi za generowanie zatorów płatniczych.

 

W odpowiedzi na pisma, przedsiębiorcy wskazali na okoliczności, które mogły przyczynić się do zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Jednocześnie, część z nich zadeklarowała niezwłoczny przegląd swoich procedur i podjęcie niezbędnych działań mających na celu poprawę dyscypliny płatniczej wobec kontrahentów. Ich praktyki będą podlegały dalszym analizom Urzędu.

Wobec przedsiębiorców, którzy nie zareagowali na wystąpienie Prezesa UOKiK lub dalej tworzą zatory płatnicze będą wszczynane postępowania administracyjne, których konsekwencją może być nałożenie na spółkę kary finansowej.

 

 

 

MS

UOKiK

foto: UOKiK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY