MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

the legal 4926021 1280 1Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze CBA Delegatury w Białymstoku 20 maja 2024 zatrzymali 16 osób, w tym przedstawicieli lokalnych samorządów

 

Śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne i zajmującym kierownicze stanowiska w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą oraz przyjmowania takich korzyści, tj. czynów z art. 229 § 1 kk, art. 228 § 1 kk, art. 296a § 2 kk.

 

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty i zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych.

 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 7 podejrzanych.

 

W odniesieniu do pozostałych 9 podejrzanych prokurator zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 20 tys. zł do 2 mln zł.

 

Wśród podejrzanych znaleźli się m.in. prezes zarządu spółki działającej w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki Arkadiusz A., wobec którego prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci m.in. poręczenia majątkowego w kwocie 80.000 zł oraz burmistrz S. Ewa K., wobec której skierowany został wniosek o zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 6 podejrzanych, z tym że co do dwóch podejrzanych, w tym co do burmistrz S., sąd zastosował „areszt warunkowy”, wskazując, że ulegnie on uchyleniu po dokonaniu wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie odpowiednio 70.000 zł i 1 miliona złotych.

 

 

 

MS
Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY