MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

aptekaW końcu 2022 r. działalność prowadziło 11,7 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 57,8 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych

W końcu omawianego okresu działalność prowadziło 11,7 tys. aptek ogólnodostępnych (spadek o 1,8% w porównaniu z rokiem poprzednim), 24 apteki zakładowe (podobnie jak w 2021 r.) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych (o 2,4% mniej w stosunku do roku poprzedniego).

 

Stałe dyżury nocne pełniło 2,8% aptek ogólnodostępnych, a 22,1% – dyżury okresowe. Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej realizowało 199 aptek i 3 punkty apteczne.

 

W Polsce na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 2 956 osób (o 30 więcej niż przed rokiem). Największą liczbę ludności na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny odnotowano w województwie pomorskim (3 369), a najmniejszą – w lubelskim (2 606).

 

Mapa 1. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według województw w 2022 r.

Stan w dniu 31 grudnia

mmm1

Na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało 2 956 osób.

 

Pracujący w aptekach i punktach aptecznych

 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 63,2 tys. osób1 , w tym 25,8 tys. magistrów farmacji i 32,0 tys. techników farmaceutycznych (w porównaniu z 2021 r. odpowiednio mniej o 1,1% i 0,7%). Podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (83,3% magistrów farmacji i 94,6% techników farmaceutycznych).

 

Tablica 1. Pracujący w aptekach i punktach aptecznych w 2022 r.

tt1

 

Mapa 2. Pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych według województw w 2022 r.

Stan w dniu 31 grudnia

mmm2

 

 Dotyczy osób, dla których jest to główne (pierwsze) miejsce pracy. Pracujący ogółem obejmują wszystkich pracujących w placówce, również personel niemedyczny (np. kasjerka, pomoc fizyczna) oraz właścicieli i współwłaścicieli aptek.

 

 

 

 

LS
 
„Źródło danych GUS” oraz „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.
 

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY