MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 25 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

rzecznik nowy23 czerwca br. Donald Tusk powołał na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszkę Majewską, dotychczasową pełnomocniczkę terenową Rzecznika MŚP w Gdańsku

 

Rzecznik MŚP to niezależny organ stojący na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, reprezentujący ich w sporach z administracją państwową i opiniujący projekty aktów prawnych dotyczących spraw gospodarczych.

 

W ubiegłym tygodniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Abramowicza. Nowego rzecznika powołał premier na wniosek ministra rozwoju i technologii po zaopiniowaniu kandydatury przez organizacje pracodawców. Kadencja rzecznika trwa 6 lat.

 

Agnieszka Majewska ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała stopień magistra administracji, oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskała stopień magistra prawa.

W 2010 r. zdała egzamin sędziowski oraz uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku.

 

Jest radcą prawnym z dwudziestoletnim stażem w stosowaniu prawa administracyjnego i gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Sądzie Rejonowym w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito oraz Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia z postępowania administracyjnego. Ekspert z zakresu prawa administracyjnego, autorka licznych wystąpień podczas konferencji naukowych i popularno-naukowych.

 

W latach 2019-2024 pełniła funkcję pełnomocnika terenowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku, prowadząc bliski dialog i współpracę z organizacjami pracodawców i otoczenia biznesu. Z sukcesem prowadziła liczne interwencje w obronie praw przedsiębiorców.

 

 

 

LS

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

zdjecie:RMiŚP 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY