MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Banki

stressKodeks etyki to model wartości i zachowań, którymi kierujemy się w działalności VeloBanku. Kierujemy się przede wszystkim dobrem Banku i jego reputacją, a także słusznym interesem naszych klientów - można przeczytać na stronie banku

Czytaj więcej...

scandal pixabayPani Agnieszka była poręczycielem rzeczowym (z nieruchomości) kredytu zaciągniętego przez jej byłego męża. Kredyt nie został spłacony, dlatego Getin Noble Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i oddał sprawę do komornika

Czytaj więcej...

justice 2060093 34025 kwietnia br. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty lub w niej denominowanych (tzw. frankowych), przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

Czytaj więcej...

amec31 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku. Wniosek o upadłość złożyła Komisja Nadzoru Finansowego

Czytaj więcej...

right 4926156 1280Wyrokiem z 12 kwietnia br. (sygn. VI SA/Wa 5148/23) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję KNF z 30 czerwca 2023 roku o odwołaniu prezesa jednego z banków spółdzielczych

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY