MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720Postanowieniem z 26 lipca 2022 r., wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika – Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/109/2022 , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy postanowił ogłosić upadłość banku

 

Sąd wezwał wierzycieli upadłego – Idea Bank SA do zgłoszenia wierzytelności (niezależnie od tytułu wierzytelności oraz jej dotychczasowej sporności) syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – Krajowego Rejestru Zadłużonych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, tj. do dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

Po zgłoszeniu wierzytelności syndykowi, o zasadności zgłaszanych roszczeń będzie decydował syndyk, a następnie sędzia-komisarz oraz sąd upadłościowy zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

 

 

 

MS

Rzecznik Finansowy

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY