MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

domino 661758 1280W związku w wpływającymi do Rzecznika Finansowego licznymi wnioskami klientów Banku Pekao SA oraz Pekao Banku Hipotecznego SA, które dotyczą nieprawidłowości w działaniu tych banków, Rzecznik skierował pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w którym informuje o dostrzeżonych możliwych nieprawidłowościach oraz zwraca się o zbadanie sprawy pod kątem potencjalnego stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

 

Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego dotyczą między innymi - braku rozpatrywania w ustawowym terminie reklamacji klientów przez Bank Pekao.

 

Zastrzeżenia w zakresie realizacji przez bank obowiązków z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji - to systemowa nieterminowość rozpatrywania reklamacji związanych z kredytami hipotecznymi.

 

Nieprawidłowość w działaniach Banku Pekao SA może wymagać interwencji Prezesa UOKiK pod kątem zbadania potencjalnego stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczy zastrzeżeń klientów w zakresie braku rozpatrywania w terminie ustawowym reklamacji dotyczących realizacji umów o kredyty hipoteczne.

 

Bank w wielu przypadkach powoływał się, w ocenie Rzecznika Finansowego bezzasadnie, na wyjątek z art. 7 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji uprawniający bank do przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji związany ze „szczególnie skomplikowanymi przypadkami” – przy czym sprawy te były nie dość, że typowe, to niektóre także nieskomplikowane.

 

Podmiot ten ponadto, wbrew obowiązującym przepisom ustawy, wielokrotnie wskazywał, że treść orzeczenia Sądu Najwyższego o sygn. III CZP 113/17 stanowi de facto o zwolnieniu banku z odpowiedzialności z tytułu braku udzielania odpowiedzi na reklamację w terminie ustawowym i nieuznawania roszczeń klientów z tego tytułu.

 

Z uwagi na skalę zgłaszanych nieprawidłowości, (ponad 150 wniosków klientów do Rzecznika Finansowego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 29 sierpnia 2023 r.), Rzecznik zwrócił się do banku o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

 

 

 

LS

Rzecznik Finansowy

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY