MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340Od ponad 40 lat zajmujemy się wydawaniem gazet. Różne w tym czasie historie nam się przydarzyły. Jednak to, co stało się z udziałem Banku Spółdzielczego w Mszczonowie - jest ewenementem

 

Ewenementem, gdyż nigdy wcześniej nikt nie chciał od nas, abyśmy zaprzestali wykonywania swojego zawodu. Redaktor naczelny otrzymał bowiem, przy okazji innej sprawy - od banku następującą propozycję:

 

Zobowiąże się Pan do nie publikowania w swojej gazecie internetowej niekorzystnych artykułów dotyczących Banku Spółdzielczego w Mszczonowie oraz osób reprezentujących Bank obecnie i w przyszłości oraz wycofa wcześniejsze niepochlebne artykuły zamieszczone w gazecie internetowej MiszMasz, której jest właścicielem i Redaktorem Naczelnym (pisownia oryginalna).

 

To nawet ciężko skomentować. Trudno pojąć, co trzeba mieć w tyle głowy, by coś podobnego zażądać od redakcji.

Szczególnie w sytuacji, gdy bank nie tylko, że nie wystąpił do tej pory z jakimkolwiek żądaniem czy wnioskiem o sprostowanie, ale wręcz utrudnia nam wykonywanie zawodu poprzez przeciąganie w czasie odpowiedzi na zapytania prasowe, czy wręcz nie odpowiada na niektóre pytania.

 

Przykład:

Dziennikarskie ustalenia w sprawie Banku Spółdzielczego w Mszczonowie (aktualizacja: 28.01, 12.02, 19.02, 23.02, 24.02, 04.03, 12.03, 25.03)

 

 

Mszczonowski bank zrzeszony jest w grupie SGB, używa ich loga. Zapytamy centralę SGB w Poznaniu, jak ocenia takie żądanie banku.

 

Stoimy w obliczu poważnego kryzysu bankowego, którego zwiastunem są ostatnie upadłości banków na świecie. Nie słyszeliśmy, by z tej przyczyny banki żądały od mediów, aby nie pisały "niekorzystnych artykułów".

Prasa bowiem urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

 

 

 Aktualizacja: 2 kwietnia. Milczenie rzecznika prasowego

 

25 marca rzecznikowi prasowemu SGB-Banku SA zadaliśmy dwa pytania:

- Jak grupa SGB ocenia żądanie mszczonowskiego banku względem naszej redakcji?

- Czy grupa SGB ma opracowane "modele współpracy" na linii SGB - media?

 

Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 

Rzecznik otrzyma pytania po raz kolejny.

 

 

Aktualizacja: 10 kwietnia. Znacząca różnica

 

Mimo dwukrotnego wysłania pytań, odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

 

Na stronie internetowej SGB jest pytanie: Jaka jest różnica między Bankiem Spółdzielczym SGB a innymi bankami?

 

Nasza redakcja już wie, że kolosalna.

 

Żaden bowiem inny bank w Polsce nie wystąpił do redaktora naczelnego, aby nie publikował niekorzystnych artykułów dotyczących banku, osób reprezentujących bank obecnie oraz w przyszłości oraz, aby wycofał wcześniejsze niepochlebne artykuły. A tak zrobił bank z grupy bankowej SGB.

W dodatku, rzecznik prasowy grupy nie odciął się od tego.

 

To zdecydowanie różni SGB od innych banków.

 

 

Aktualizacja: 21 kwietnia. Brak odpowiedzi

Nadal nie orzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy cierpliwe.


Rzecznikiem prasowym SGB jest Roman Szewczyk.

 

 

Aktualizacja: 3 maja. Bez zmian

 

Wciąż nie orzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy więc cierpliwe.

Rzecznikiem prasowym SGB jest nadal Roman Szewczyk.

 

 

Aktualizacja: 28 maja. Bez zmian

Wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy więc cierpliwie.

Rzecznikiem prasowym SGB jest nadal Roman Szewczyk.

 

Ciekawostka ze strony www.sgb.pl:

Jakie znaczenie mają PRACOWNICY Banków SGB?

Stawiamy na zespoły najlepszych ludzi – takich, którzy mają bliskie relacje z klientami, znają ich potrzeby i rynek. Doskonale realizują swoje zadania doradcze i operacyjne w obszarze budowania ofert, wykorzystania technologii oraz osiągania najwyższych parametrów efektywnościowych.

 

 

Aktualizacja: 29 czerwca. Bez zmian

 

Wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy więc cierpliwie.

 

Rzecznikiem prasowym SGB jest nadal Roman Szewczyk.

 

Ciekawostka ze strony www.sgb.pl:

 

Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA: Nie ma i nigdy nie powinno być podziału na lepszych i gorszych klientów.

Słusznie, tak powinno być.

 

Dla przypomnienia jednak nie tak odległe czasy.

SGB-Bank SA jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zgodnie ze statutem, Federacja reprezentuje interesy banku.

W komunikatach Federacji Przedsiębiorców Polskich z dni 13 i 27 lipca 2021r. są następujące zdania:

Zatem zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu. W ten sposób osoby zaszczepione uzyskiwałyby praktyczny mechanizm obrony przed naruszeniem ich prawa do ochrony własnego zdrowia przez osoby niezaszczepione”.

 

Niewątpliwie, to było nawoływanie do dyskryminacji.

 

Bank nie odpowiedział na wiele pytań. Ogólną odpowiedź przysłała tylko Federacja Przedsiębiorców Polskich.

 

Więcej:

Dlaczego w interesie SGB-Bank SA jest dyskryminacja osób dbających o dobry stan swojego zdrowia? (aktualizacja: 1.08, 4.08, 15.08, 16.08)

 

Przy okazji zapytamy prezesa Skibę, jak po czasie ocenia to, co wtedy reprezentująca Bank Federacja Przedsiębiorców Polskich chciała przeforsować.

 

Poprosimy także o odpowiedź na pytania:

- Czy nadal wierzy naukowcom, w tym bezpieczeństwu i skuteczności szczepionek przeciw Covid-19?

- Jaki procent personelu grupy SGB-Bank SA zaszczepił się przeciw Covid-19?

 

 

Aktualizacja: 16 lipca. Bez zmian

 

Wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy więc cierpliwie.

Rzecznikiem prasowym SGB jest nadal Roman Szewczyk.

 

 

Aktualizacja: 10 września. Bez zmian

Wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania zadane w trybie prasowym. Czekamy więc cierpliwie.

Rzecznikiem prasowym SGB jest nadal Roman Szewczyk.

 

cdn.

 

 

 

JS

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY