MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

pytanieBank Spółdzielczy w Mszczonowie zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej, którą tworzy 175 banków spółdzielczych oraz SGB-Bank SA

 

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (u.r.r. ) określa między innymi zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów

 

W artykułach:

 

I co z tego, że prezes Małgorzata Wojtczak obiecała, a reklamacja przez BS w Mszczonowie została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta?

 

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł? (aktualizacja: 03.10, 05.11)

 

przedstawiliśmy sprawę niezwrócenia panu Jackowi 150 zł przez mszczonowski bank.

 

Reklamacja dotycząca zwrotu została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta banku na mocy art. 8 ww. ustawy (w przypadku niedotrzymania terminu do odpowiedzi, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta).

A wolą klienta w tym wypadku był zwrot 150 zł.

Po uznaniu reklamacji, pan Jacek wezwał pisemnie bank do zwrotu pieniędzy. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

 

Wykazaliśmy, że w świetle uchwały Sądu Najwyższego (III CZP 113/17) z 13 czerwca 2018r., uznanie reklamacji przez bank na mocy art. 8 ww. ustawy, tak naprawdę nic nie daje klientowi.

 

Zaproponowaliśmy zmianę przepisów.

 

 

Pytania do Mirosława Skiby, prezesa Zarządu SGB-Banku SA:

- Czy przedstawiony sposób rozpatrzenia reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie - jest zgodny ze standardami w grupie SGB?

 

- Jeśli nie, to czy istnieje konieczność zmiany art. 8 ustawy z 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej?

 

- Jaka jest różnica w rozpatrywaniu reklamacji między "Bankiem Spółdzielczym SGB a innymi bankami"?

 

 

Aktualizacja: 9 grudnia

Nie uzyskaliśmy jeszcze od prezesa Skiby czy zarządu banku - odpowiedzi.

 

Skąd my to znamy?

 

A, stąd:

Pytamy Mirosława Skibę, prezesa Zarządu SGB-Banku SA o jego deklarację, że nie ma lepszych i gorszych klientów (aktualizacja: 16.07, 13.09)

 

Aktualizacja: 24 grudnia

 

Nadal nie uzyskaliśmy od prezesa Skiby czy zarządu banku odpowiedzi.

Czekamy cierpliwie.

cdn.

 

 

 

 

 

Ludwika Stas

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY