MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

bs bank mszczW aneksie do „Białej Księgi Unii Europejskiej” podkreślono, iż instytucje finansowe nie mogą funkcjonować bez zaufania publicznego do ich stabilności

W zeszłym roku, w dwóch artykułach przedstawiliśmy, jak Bank Spółdzielczy w Mszczonowie "rozpatrzył" reklamacje, tzn. nie odpowiedział na nie.

 

Przypomnienie tych artykułów:

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł? (aktualizacja: 03.10, 05.11)

 

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes BS w Mszczonowie, dobrze zastosowała przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? (aktualizacja: 02.10, 05.11)

 

Co istotne, do dzisiaj mszczonowski bank nie udzielił odpowiedzi na reklamacje opisane w artykułach. To już ponad... 300 dni.

 

Tymczasem na stronie banku ukazały się następujące dokumenty:

- Ocena Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie "Polityki ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie" w roku 2023,

- Ocena Zarządu Banku - przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy za rok 2023.

 

W pierwszym dokumencie rada nadzorcza pozytywnie oceniła proces rozpatrywania skarg:

- Proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez Bank jest przeprowadzany niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni, a także cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów

- Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami

 

W drugim dokumencie czytamy:

Bank udostępnia klientom jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg i reklamacji. Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami.

Zarząd Banku stwierdza, że Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, jako instytucja zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przedkłada wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów Banku;

Dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów Banku.

cdn.

 

 

 

Ludwika Stas

foto: Pola Neis

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY