MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) w sprawie nałożenia przez KNF kary pieniężnej na Raiffeisen Bank Polska

 

W 2018 r. KNF wydała decyzjęotwiera się w nowej karcie nakładającą na Bank karę w wysokości 5.000.000 zł za wykonywanie przez Bank funkcji depozytariusza z naruszeniem przepisów.

Bank wielokrotnie naruszył w szczególności art. 10 ustawy o funduszach1 przez zaniechanie podejmowania czynności wymaganych od depozytariusza. Raiffeisen Bank Polska złożył skargę na tę decyzję, do której przychylił się WSA wydając niekorzystny dla KNF wyrok, w którym wskazał na nieścisłości pomiędzy rozstrzygnięciem decyzji, a jego uzasadnieniem.

 

19 kwietnia 2023 r. NSA uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez KNF i podzielił podniesiony w niej zarzut braku naruszenia art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prawidłowości uzasadnienia decyzji.

 

 

 

MS

KNF

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY