MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

horse 2082051 1280Klient jednego z banków spółdzielczych złożył reklamację dotyczącą między innymi naruszenia tajemnicy bankowej. Naruszenie miało mieć miejsce w obecności innych klientów banku

 

Czytelnik przedstawił przebieg zdarzenia i wysłał skargę na jedynego podanego maila kontaktowego do banku.

 

Otrzymał pisemną odpowiedź, która go zdumiała.

 

Po pierwsze – prezes i pełnomocnik banku zarzucili mu, że „w swojej reklamacji użył imion i nazwisk pracowników banku, od których nie uzyskał zgody na wykorzystanie ich danych osobowych w publicznych wiadomościach e-mail, czym naruszył ich dobra osobiste”.

 

Po drugie – uznano, że „nie została ujawniona tajemnica bankowa, ponieważ jego miejsce zamieszkania oraz nazwę i siedzibę firmy zawierają ogólnie dostępne rejestry REGON i CEIDG oraz kilka stron internetowych”.

 

Po trzecie – zastrzeżono, że pisemna odpowiedź banku stanowi tajemnicę bankową i ujawnienie treści pisma przez czytelnika będzie stanowiło naruszenie ustawy Prawo bankowe.

 

Problem:

Czy przedstawiona przez bankowców interpretacja to tylko radosna twórczość, czy poparte przepisami prawnymi stanowisko.

Postaramy się znaleźć odpowiedź.

 

__________________

Prawo bankowe:

Art. 171. 5. Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 

M. Branicka

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY