MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

bs radziejowiceRedakcja wysunęła propozycję zmian w ustawach: kodeks postępowania cywilnego oraz o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

 

Więcej:

I co z tego, że prezes Małgorzata Wojtczak obiecała, a reklamacja przez BS w Mszczonowie została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta?

 

 

Artykuł naświetlający problem:

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł? (aktualizacja: 03.10, 05.11)

 

6 listopada Urszula Ciężka, wójt gminy Radziejowice otrzymała od nas wniosek i zapytanie:

Zamierzamy jako gazeta naświetlić mieszkańcom miasta zaproponowane rozwiązania oraz zebrać podpisy poparcia dla projektu.

Zbieranie podpisów oraz akcja edukacyjna odbywałaby się niecyklicznie, raz na jakiś czas.

Termin końcowy - 31 marca 2024r.

Miejsce: wskazane przez Panią, w centrum miejscowości Radziejowice.

Dla celów akcji, redakcja będzie miała stolik z parasolem oraz kilka krzeseł.

Na stoliku będą materiały dotyczące przyczyn dla wprowadzenia zmian w przepisach prawnych.

Czy takie przedsięwzięcie podlega pod Prawo o zgromadzeniach czy nie?

Jakie warunki musi spełnić redakcja, by otrzymać Pani zgodę na taką akcję?

 

Na razie nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Zapytamy panią wójt, kiedy możemy ją otrzymać.

 

 

Aktualizacja: 22 listopada. Niestety, w Radziejowicach nie ma miejsca, w którym organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia

 

Pismem z 21 listopada wójt U. Ciężka poinformowała nas o przepisach prawa w zakresie ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Zresztą zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego: Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

Ciężka napisała także, że "Rada Gminy Radziejowice nie podejmowała uchwały dotyczącej wyznaczenia miejsc, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia" (art. 5 ustawy Prawo o zgromadzeniach: Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 22 ust. 1).

 

To powiadomienie odczytaliśmy jako zauważanie problemu, iż takiego miejsca w Radziejowicach nie ma. Miejsca, w którym można by realizować ideę państwa demokratycznego, gdzie obywatele mogą nieskrępowanie wyrażać swoją wolę.

 

W najbliższych dniach spotkamy się z kilkoma osobami z Radziejowic, które pomogą nam wskazać najlepsze miejsca dla naszej akcji.

 

 

Aktualizacja: 3 grudnia

 

Powracamy do wydawania gazety drukowanej, kolportowanej bezpośrednio do domów, mieszkań i firm.

 

W ten sposób mieszkańcy dowiedzą się o zaproponowanych rozwiązaniach. Będą mieli także możliwość wyrażenia poparcia dla projektu.

Nie musimy więc już występować o zgodę na przeprowadzenie zgromadzenia.

 

więcej:

Powracamy do gazety drukowanej

 

 

aaamiszmasz

 

 

Jan Wels

foto: Pola Neis

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY