MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

rawa maz. umRedakcja wysunęła propozycję zmian w ustawach: kodeks postępowania cywilnego oraz o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

 

Więcej:

I co z tego, że prezes Małgorzata Wojtczak obiecała, a reklamacja przez BS w Mszczonowie została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta?

 

Artykuł naświetlający problem:

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł? (aktualizacja: 03.10, 05.11)

 

6 listopada Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej otrzymał od nas wniosek i zapytanie:

Zamierzamy jako gazeta naświetlić mieszkańcom miasta zaproponowane rozwiązania oraz zebrać podpisy poparcia dla projektu.

Zbieranie podpisów oraz akcja edukacyjna odbywałaby się niecyklicznie, raz na jakiś czas.

Termin końcowy - 31 marca 2024r.

Miejsce: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dla celów akcji, redakcja będzie miała stolik z parasolem oraz kilka krzeseł. Na stoliku będą materiały dotyczące przyczyn dla wprowadzenia zmian w przepisach prawnych.

Czy takie przedsięwzięcie podlega pod Prawo o zgromadzeniach czy nie?

Jakie warunki musi spełnić redakcja, by otrzymać Pana zgodę na taką akcję?

 

 

Na razie nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Zapytamy burmistrza, kiedy możemy ją otrzymać.

 

 

 

Aktualizacja: 28 listopada

Z otrzymanej odpowiedzi (pismo UM z 14 listopada) nie wynika, aby w Rawie Mazowieckiej było wyznaczone miejsce, w którym organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia (art. 5 ustawy Prawo o zgromadzeniach: Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 22 ust. 1).

Szkoda, że nie ma takiego miejsca.

 

Sprawę zbierania podpisów i poinformowania opinii publicznej o przyczynach dla wprowadzenia zmian w przepisach prawnych - załatwimy inaczej, omijając zgodę urzędników.

 

Wkrótce poinformujemy, jakie rozwiązanie redakcja przyjęła.

 

 

Aktualizacja: 3 grudnia

 

Powracamy do wydawania gazety drukowanej, kolportowanej bezpośrednio do domów, mieszkań i firm.

 

W ten sposób mieszkańcy dowiedzą się o zaproponowanych rozwiązaniach. Będą mieli także możliwość wyrażenia poparcia dla projektu.

Nie musimy więc już występować o zgodę na przeprowadzenie zgromadzenia.

 

więcej:

Powracamy do gazety drukowanej

 

aaamiszmasz

 

 

 

Jan Wels

foto: Pola Neis

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY