MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

um msz ówRedakcja wysunęła propozycję zmian w ustawach: kodeks postępowania cywilnego oraz o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

 

Więcej:

I co z tego, że prezes Małgorzata Wojtczak obiecała, a reklamacja przez BS w Mszczonowie została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta?

 

Artykuł naświetlający problem:

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł? (aktualizacja: 03.10, 05.11)

 

6 listopada Józef Kurek, burmistrz Mszczonowa otrzymał od nas wniosek i zapytanie:

Zamierzamy jako gazeta naświetlić mieszkańcom miasta zaproponowane rozwiązania oraz zebrać podpisy poparcia dla projektu.

Zbieranie podpisów oraz akcja edukacyjna odbywałaby się niecyklicznie, raz na jakiś czas.

Termin końcowy - 31 marca 2024r.

Miejsce: plac parkowy u zbiegu ulic: Sienkiewicza, Narutowicza i 3 Maja.

Dla celów akcji, redakcja będzie miała stolik z parasolem oraz kilka krzeseł. Na stoliku będą materiały dotyczące przyczyn dla wprowadzenia zmian w przepisach prawnych.

Czy takie przedsięwzięcie podlega pod Prawo o zgromadzeniach czy nie?

Jakie warunki musi spełnić redakcja, by otrzymać Pana zgodę na taką akcję?

 

Na razie nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Zapytamy burmistrza, kiedy możemy ją otrzymać.

 

 

 

Aktualizacja: 28 listopada

 

Z otrzymanej odpowiedzi (pismo UM z 13 listopada) nie wynika, aby w Mszczonowie było wyznaczone miejsce, w którym organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia (art. 5 ustawy Prawo o zgromadzeniach: Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 22 ust. 1).

Szkoda, że nie ma takiego miejsca.

 

Sprawę zbierania podpisów i poinformowania opinii publicznej o przyczynach dla wprowadzenia zmian w przepisach prawnych - załatwimy inaczej, omijając zgodę urzędników.

Urząd bowiem zamierza na nas przerzucić całą odpowiedzialność za interpretację przepisów prawa.

Rodzi to dla nas np. niebezpieczeństwo prowokacji.

 

Wkrótce poinformujemy, jakie rozwiązanie redakcja przyjęła.

 

 

Aktualizacja: 3 grudnia

 

Powracamy do wydawania gazety drukowanej, kolportowanej bezpośrednio do domów, mieszkań i firm.

 

W ten sposób mieszkańcy dowiedzą się o zaproponowanych rozwiązaniach. Będą mieli także możliwość wyrażenia poparcia dla projektu.

Nie musimy więc już występować o zgodę na przeprowadzenie zgromadzenia.

 

więcej:

Powracamy do gazety drukowanej

 

 aaamiszmasz

 

 

Jan Wels

foto: Pola Neis

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY