MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cirPremier powołał nowego prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Został nim Mirosław Czekaj, który w ostatnich latach pełnił funkcję skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy. Pierwszą wiceprezes zarządu została Marta Postuła

 

 

Mirosław Czekaj posiada bogate, blisko 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym bankami i instytucjami finansowymi. W latach 1996-1997 był członkiem Rady Nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie.

W latach 2004-2006 był wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego nadzorującym działalność komercyjną banku, współpracę z klientami komercyjnymi i samorządami, a także zarządzanie siecią oddziałów.

Od 2009 do 2016 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego oraz przewodniczącego Komitetu Audytu w tym banku.

Wielokrotnie był przewodniczącym lub członkiem Rad Nadzorczych.

 

Od stycznia 2007 do kwietnia 2024 r. pełnił funkcję skarbnika m.st. Warszawy, gdzie był odpowiedzialny min. za gospodarkę i politykę finansową, współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, bankami, agencjami ratingowymi i audytorami.

 

Marta Postuła – pierwsza wiceprezes BGK

W latach 1999-2016 pracowała w Ministerstwie Finansów. Od 2020 do 2024 była kierownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2023 pełniła funkcję dyrektora Centrum Przedsiębiorczości UW.

Przez ostatnie 3 lata pełniła także funkcję doradcy zarządu ds. zrównoważonego rozwoju zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. W latach 2016-2022 była dyrektorem wydziału współpracy z emitentami w tej spółce.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK ma wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Od 100 lat odpowiada za główne wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach gospodarki.

Do jego zadań należy między innymi współpraca z rynkiem oraz jego stabilizacja.

 

 

 

LS

Rada Ministrów

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY