MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 czerwca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

30 września 2022 r. BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank SA, którego działalność została przeniesiona do nowego banku - VeloBanku. Jednak nie cała działalność została przeniesiona

 

Zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 29 września 2022r. (DPR.720.6.2021.256) nastąpiło przeniesienie ogółu praw majątkowych, jednak między innymi z wyłączeniem:

 

- praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umów kredytów i pożyczek denominowanych we franku szwajcarskim (CHF) lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF), oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia;

 

- praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej, oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia;

 

- praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych, zakwalifikowanych przez Podmiot w restrukturyzacji na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji jako spełniające warunki składników aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe zgodnie z definicją zawartą w Załączniku A do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 323, str. 1; dalej „MSSF 9”), związanych z:

I. umowami kredytów i pożyczek pierwotnie denominowanymi we franku szwajcarskim (CHF) lub pierwotnie indeksowanymi kursem franka szwajcarskiego (CHF),

II. umowami kredytów hipotecznych pierwotnie denominowanych w walucie obcej lub pierwotnie indeksowanych kursem waluty obcej oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia.

 

Nieprzeniesionych jest więc bardzo dużo kredytów i pożyczek.

 

Czytelniczka chce wiedzieć, co dalej z kredytami niepracującymi (pierwotnie denominowanymi we franku szwajcarskim), które nie zostały przeniesione do nowego banku.

Został bowiem wyznaczony administrator banku - Paweł Małolepszy.

Czy administrator jednoosobowo reprezentuje teraz Getin Noble Bank SA przed sądami i komornikami?

Jaki jest scenariusz działań administratora? Na jaki czas i w jakim tak naprawdę celu został powołany?

 

Postaram się uzyskać odpowiedź na te pytania.

 

 

Aktualizacja: 8 lutego. Administrator do czasu ogłoszenia upadłości przez Getin Noble Bank

 

Filip Dutkowski, rzecznik prasowy BFG:

Wyznaczonemu przez BFG Administratorowi przysługują uprawnienia Funduszu, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 153 ust. 5 ustawy o BFG, z wyłączeniem podejmowania uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych do właściwości walnego zgromadzenia Podmiotu w restrukturyzacji. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.

W sporach sądowych Getin Noble Bank SA, jak każda inna firma, jest reprezentowany przez wyznaczonych pełnomocników.

 

Celem działań Administratora jest realizacja zadań wynikających z Decyzji Funduszu z 29 września 2022 r. (jej sentencję można znaleźć pod adresem https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/informacja-o-przyczynach-i-skutkach-1.pdf - str. 4 i następne).

Administrator został ustanowiony do czasu ogłoszenia upadłości przez Getin Noble Bank w restrukturyzacji.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY