MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

bs bank mszczW aneksie do „Białej Księgi Unii Europejskiej” podkreślono, iż instytucje finansowe nie mogą funkcjonować bez zaufania publicznego do ich stabilności

 

Z jednej strony...

W dwóch artykułach przedstawiliśmy, jak Bank Spółdzielczy w Mszczonowie "rozpatrzył" reklamacje, tzn. nie odpowiedział na nie. Zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (u.r.r.), jeśli bank nie rozpatrzy reklamacji w ciągu 30 dni, to reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Więc formalnie reklamacje zostały uznane (milczenie).

 

Przypomnienie tych artykułów:

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł? (aktualizacja: 03.10, 05.11)

 

Czy Małgorzata Wojtczak - prezes BS w Mszczonowie, dobrze zastosowała przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? (aktualizacja: 02.10, 05.11)

 

W artykule:

I co z tego, że prezes Małgorzata Wojtczak obiecała, a reklamacja przez BS w Mszczonowie została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta?

 

wykazaliśmy jednak, że takie uznanie reklamacji klientowi w sumie nic nie dało. Jeśli bank dobrowolnie nie sfinalizuje/wykona tak „rozpatrzonej” reklamacji, to pozostaje droga sądowa.

Zaproponowaliśmy zmianę art. 8 u.r.r. (o czym więcej w art. powyżej)

 

Z drugiej strony...

Na stronie banku zamieszczona jest ocena rady nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie" w 2022r.

 

W zakresie rozpatrywania reklamacji przez zarząd banku są same superlatywy rady nadzorczej:

Proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez Bank jest przeprowadzany niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni, a także cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów.

 

Treść odpowiedzi na skargę lub reklamację zawiera, w szczególności w przypadku negatywnego rozpatrzenia, pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w reklamacji lub skardze.

 

Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami.

.................................................................................................................

 

Jaka będzie ocena za ten rok w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji?

Rada nadzorcza będzie miała chyba w tym zakresie problem. Jak wykazaliśmy, dwie reklamacje nie zostały rozpatrzone przez wiele miesięcy. Bank nie stawił się także na spotkanie polubowne oraz nie zwrócił klientowi 150 zł, choć była wyraźna deklaracja, że tak się stanie.

 

Za kilka miesięcy ukaże się ocena rady nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mszczonowie" za bieżący rok.

To może być bardzo ciekawy dokument...

 

Obecnie w skład zarządu banku wchodzą:

Małgorzata Wojtczak - prezes zarządu (zgoda KNF od 1 stycznia 2022r.)

Ewa Bruździak - zastępca prezesa (aprobata KNF od 25 maja 2021r.)

Aleksandra Witczak - zastępca prezesa (aprobata KNF od 29 listopada 2022r.)

 

 

 

Jan Wels

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY