MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 25 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

finance 1074727 640Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 14 czerwca 2024 roku wydała decyzję nakładającą na BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”)

karę pieniężną w wysokości 500.000 zł

za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (obecnie Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji), mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tego funduszu oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z prawem, w odniesieniu do wycen Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na 30 listopada 2018 roku i 28 lutego 2019 roku, co stanowiło naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 

Decyzja nie jest ostateczna. Bank może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5.000.000 zł.

 

 

14 czerwca 2024 roku Komisja wydała także decyzję nakładającą na BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”)

karę pieniężną w wysokości 1.000.000 zł

za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z prawem, w okresie od 31 października 2018 roku do 31 lipca 2019 roku, w związku z wyceną aktywów tych funduszy, co stanowiło naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 

Decyzja nie jest ostateczna. Bank może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5.000.000 zł.

 

 

 

JW

KNF

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY