MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 maja 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

forsaProkurator skierował do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym wyrządzenia Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkody w wielkich rozmiarach

 

Oskarżył byłych pracowników upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie, w tym:

- Janinę K. - prezesa zarządu,

- Genowefę K. - wiceprezesa zarządu, główną księgową,

- Teresę R. - członka zarządu, starszego inspektora ekonomicznego,

- Danutę R. – specjalistę ds. samorządowych i obsługi oszczędności, audytora wewnętrznego,

- Bożenę S. – starszego inspektora ds. oszczędności i depozytów, członka rady nadzorczej,

- Krzysztofa K. (syn Janiny K.) – referenta ds. kredytów,

- Mariana R. –przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie,

- Helenę K. – zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie.

 

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zarzucił Janinie K. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 § 3 kk. Pozostałym 5 osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk.

 

Wszystkim oskarżonym prokurator zarzucił wyrządzenie Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach kwalifikowane z art. 296 § 3 kk, a także przywłaszczenie powierzonego mienia w znacznych rozmiarach kwalifikowane z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. Ponadto Janinie K., Genowefie K. oraz Krzysztofowi K. prokurator zarzucił popełnienie dwóch oszustw na szkodę innych banków.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

19 milionów szkody banku i 25 milionów na szkodę klientów

Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa przez prokuratora wynika, że sprawcy działali w okresie od 2004 do 2019 roku na terenie woj. podkarpackiego w szczególności w miejscowości Grębów pow. tarnobrzeski. Poprzez nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków wyrządzili Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości ponad 19 milionów złotych, a także dokonali przywłaszczenia powierzonego pracownikom Banku Spółdzielczego w Grębowie mienia w postaci środków pieniężnych zdeponowanych przez kilkudziesięciu klientów Banku na lokatach pieniężnych w znacznych rozmiarach w łącznej wysokości ponad 25 milionów złotych.

 

Oszukali dwa banki na 10 milionów złotych

Ponadto prokurator ustalił, że w czerwcu 2019 roku oskarżeni Janina K. (prezes zarządu), Genowefa K. (wiceprezes zarządu, główny księgowy) oraz Krzysztof K. (syn Janiny K., referent ds. kredytów) wyłudzili z dwóch banków łącznie 10 milionów złotych, w tym:

- doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank Spółdzielczy w kwocie 7 milionów złotych w ten sposób, że nie mając zamiaru ani możliwości wywiązania się z przyjętego na siebie zobowiązania, wprowadzili przedstawicieli tego banku w błąd co do rzeczywistej kondycji finansowej Banku Spółdzielczego w Grębowie poprzez przedłożenie nierzetelnych sprawozdań finansowych, jak również poprzez bezpośrednie przekazanie nieprawdziwych informacji o celu pozyskania w/w środków finansowych,

 

- doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kolejny Bank Spółdzielczy w kwocie 3 milionów złotych, w ten sposób, że nie mając zamiaru ani możliwości wywiązania się z przyjętego na siebie zobowiązania, wprowadzili przedstawicieli tego banku w błąd co do rzeczywistej kondycji finansowej Banku Spółdzielczego w Grębowie poprzez przedłożenie nierzetelnych sprawozdań finansowych, jak również poprzez bezpośrednie przekazanie nieprawdziwych informacji o celu pozyskania ww. środków finansowych.

 

Cele działania grupy

Prokurator ustalił, że celem działania rozpracowanej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw polegających w szczególności na udzieleniu kredytów z naruszeniem procedur banku, przywłaszczaniu środków pieniężnych zdeponowanych przez klientów na lokatach pieniężnych i inwestowaniu tych środków na rachunkach maklerskich poprzez:

- podrabianie dokumentów bankowych,

- poświadczanie nieprawdy w dokumentach,

- zakładanie rachunków bankowych na osoby fikcyjne i nieżyjące,

- dokonywanie przelewu środków pieniężnych pomiędzy założonymi na osoby fikcyjne i nieżyjące rachunkami oraz dokonywanie z tych rachunków wypłat gotówkowych,

- udzielanie (dla siebie – Janina K. oraz osób jej najbliższych) kredytów z naruszeniem procedur, bez sprawdzenia zdolności kredytowych, bez akceptacji członków rady nadzorczej oraz bez właściwego ich zabezpieczenia, jak też z zaniżonym oprocentowaniem odsetek.

 

Komisja Nadzoru Finansowego 12 lipca 2019 roku zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 3 września 2019 roku ogłoszona została upadłość Banku Spółdzielczego w Grębowie.

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY