MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 17 lipca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Wyrokiem z 16 kwietnia 2024 r. wydanym w sprawie II NSNc 298/23 Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego wniesioną od nakazu zapłaty i stwierdził, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Sądu Najwyższego nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w 2002 r. przez sąd rejonowy - w części zasądzającej odsetki umowne od kwoty głównej w wysokości 1% za każdy dzień 

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z września 2012 r., którym małżonkowie pozbawieni zostali istotnej części majątku

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kolejne skargi nadzwyczajne od prawomocnych nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach upominawczych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uchylił nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 23 czerwca 2004 roku, wydanego na podstawie umowy handlowej o dostawę prasy, która zastrzegała rażąco wygórowane odsetki za opóźnienie

Czytaj więcej...

euro banknotes 4073891 960 720By ukrócić lichwę, od 7 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lombardową, będą mieli obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności lombardowej, a pożyczka lombardowa będzie miała ściśle określone ramy prawne. Nowy obowiązek wprowadzi ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Bytomiu, którym zobowiązano mężczyznę do spłaty długu oprocentowanego w skali rocznej na 1460 proc.

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym na podstawie umowy pożyczki zastrzegającej odsetki na poziomie 1% za każdy dzień zwłoki w spłacie świadczenia

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku ósmy akt oskarżenia w prowadzonym wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku śledztwie dotyczącym tzw. „lichwy mieszkaniowej”. Objęto nim 5 oskarżonych, którym zarzucono popełnienie łącznie 17 przestępstw na szkodę 23 pokrzywdzonych

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie i uchylił zaskarżone orzeczenie, które sankcjonowało niedozwolone, lichwiarskie odsetki

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu w dniu 30 sierpnia 2006 roku, związanego z pożyczką mającą niedozwolony, „lichwiarski” charakter

Czytaj więcej...

right 4926156 1280Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku kolejny już, 7 akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się lichwą mieszkaniową

Czytaj więcej...

right 4926156 1280Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzucił Iwonie J., Piotrowi W., Dariuszowi J. oraz notariuszowi Władysława L. udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kodeksu karnego, oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaUstawa antylichwiarska, nad którą pracuje Sejm, może się przyczynić do ucywilizowania rynku pożyczek pozabankowych, które wielu konsumentów wpędziły w spiralę zadłużenia. Nowe przepisy mają zapobiec m.in. sytuacjom, w których mała pożyczka mogła doprowadzić do przejmowania mieszkania zadłużonej osoby

Czytaj więcej...

prison 553836 340 2„Łowcy głów” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poszukiwali 51-latka, skazanego na 10 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang, którego był jednym z liderów, działał w latach 1998 do 2006 na terenie Krakowa i zajmował się udzielaniem pożyczek na wysoki procent pod zastaw nieruchomości

Czytaj więcej...

justice 2060093 340KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie może pobierać opłat i prowizji od konsumentów związanych z refinansowaniem pożyczek w wysokości przekraczającej limit ustalony w ustawie o kredycie konsumenckim, z uwzględnieniem limitów określonych w art. 36b oraz 36c ustawy. To efekt decyzji Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego w sprawie o sygn. akt I Co 1692/21

Czytaj więcej...

stress 3853148 340 copyProkurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Tarnowie akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom o popełnienie przestępstw polegających na wyzyskiwaniu przymusowego położenia osób i udzielania im pożyczek na lichwiarski procent

Czytaj więcej...

mushroom 2166010 960 720Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach zatrzymali 13 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się lichwą. Wśród zatrzymanych znaleźli się kierujący grupą, a także notariusz i radca prawny

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie w sprawie nakazu zapłaty zobowiązań zaciągniętych w formie tzw. lichwiarskiej pożyczki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni w dniu 18 listopada 2016 roku. Sąd orzekając w sprawie nie zbadał potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umowy, z której wynikało zobowiązanie

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z 16 lutego 2007 roku, podzielając jego argumentację dotyczącą lichwiarskiego charakteru odsetek umownych

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny kieruje do Sądu Najwyższego kolejne skargi nadzwyczajne od sądowych nakazów zapłaty w sprawach z powództwa spółki, której przedstawiciele mogli dopuścić się oszustw. Dotychczas wniósł ich już 51

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Sąd ten usankcjonował bowiem odsetki w wysokości 1460 proc. w skali roku

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie. W ocenie skarżącego sąd usankcjonował niedozwolone, lichwiarskie odsetki

Czytaj więcej...

door 1590024 340Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej mieszkania na podstawie lichwiarskich pożyczek. Wśród zatrzymanych jest notariusz Władysław L. Wobec 3 zatrzymanych na wniosek prokuratora zastosowano tymczasowe aresztowanie. Dotychczas zarzuty w śledztwie usłyszało 15 osób

Czytaj więcej...

stress 3853148 340Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie podejmują liczne czynności zmierzające do ochrony osób pokrzywdzonych przestępczą działalnością Wiesława B. Czynności te realizowane są nie tylko na gruncie prawa karnego, ale również cywilnego, poprzez wytaczanie powództw o ustalenie nieważności czynności prawnych, powództw przeciwegzekucyjnych, jak też zgłaszają swój udział w już toczących się postępowaniach

Czytaj więcej...

justice 2060093 340 copyProkurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział I Cywilny z 11 września 2015 roku. Sprawa dotyczy pożyczki, gdzie wartość zabezpieczenia stukrotnie przewyższyła należność główną

Czytaj więcej...

handcuffs 258000 960 720Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (17 listopada) zatrzymali 6 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej mieszkania na podstawie lichwiarskich pożyczek

Czytaj więcej...

board 3695072 960 720Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną. Tym razem dotyczy ona prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału I Cywilnego z dnia 21 czerwca 2002 roku

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 89 § 1 w związku z art. 115 § 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Dotyczy ona prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 2 marca 2004 roku

Czytaj więcej...

prison 553836 340 2 copySąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie z oskarżania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącej wyłudzenia mienia w związku z wykorzystaniem przymusowego położenia pokrzywdzonych podczas zawierania z nimi umów sprzedaży nieruchomości

Czytaj więcej...

clause 2546124 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z 30 sierpnia 2004 roku

Czytaj więcej...

money 1528718 1280Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanego 20 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach. W ocenie Prokuratora Generalnego umowa pożyczki, której dotyczył weksel miała niedozwolony charakter lichwiarski

Czytaj więcej...

clause 67401 340Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się lichwą mieszkaniową. Ich ofiarą padło 50 osób z całej Polski, które straciły nieruchomości o łącznej wartości około 10 milionów zł

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE