MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 listopada 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

scandal 230906 340INTERWENCJA

Pan Krzysztof z Warszawy otrzymał od BIG InfoMonitor pisemne powiadomienie o wpisaniu go do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Pod zawiadomieniem podpisany jest Marek Jagła, dyrektor Departamentu Operacyjnego. Wpis nastąpił na wniosek firmy windykacyjnej Ultimo, która działa w imieniu Ultimo Portfolio Investment z Luksemburga

Czytaj więcej...

person 110303 340Dzisiaj na godzinie 9.00 komornik sądowy z Warszawy Dariusz Dybcio miał wprowadzić wierzyciela w posiadanie lokalu mieszkalnego położonego w centrum stolicy. Wierzycielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ksawerów", a tytułem egzekucyjnym - wyrok zaoczny, nakazujący opuszczenie i opróżnienie tego lokalu

Czytaj więcej...

homeless 2090507 340Przepisy skonstruowane są tak, że przed eksmisją chronione są osoby w szczególnej sytuacji życiowej, ale tylko wtedy gdy są najemcami lokali. Jeśli ktoś jest właścicielem mieszkania kupionego na kredyt, w tym na tzw. kredyt „frankowy”, i nie jest w stanie spłacać tego kredytu, może zostać wyeksmitowany do noclegowni

Czytaj więcej...

heart 678954 340INTERWENCJA

Nie doszło w dniu wczorajszym do licytacji nieruchomości czytelników. Postanowieniem z dnia 28 lipca komornik sądowy Tomasz Wojciechowski uwzględnił wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości i zniósł termin licytacji

Czytaj więcej...

money 1254311 34027 lipca 2017 r. powiększony skład Sądu Najwyższego po rozpatrzeniu zagadnienia prawnego podjął następującą uchwałę: opłata egzekucyjna ustalona przez komornika sądowego na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji nie powinna być powiększona o należność  z tytułu podatku od towarów i usług, ponieważ zawiera w sobie kwotę podatku VAT (sygn. akt III CZP 97/16)

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY