MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 25 września 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prawo

ilustracja artykułu antyegzekucjaNowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) istotnie zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej - opłata zastępcza zamiast stałej kwoty zostanie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii

Czytaj więcej...

arrows 2745977 340Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta

Czytaj więcej...

purse 522622 340W 2012 r. pan Adam sprzedał mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Twierdzi, że wysłał do urzędu skarbowego oświadczenie wymagane do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem organu, dokumenty ostatecznie nie dotarły. Podatnik złożył też zeznanie roczne, w którym wykazał kwotę podlegającą zwolnieniu, ale w błędnej rubryce

Czytaj więcej...

microphone 1562354 340W grudniu 2016 r. red. Wojciech Dorosz i red. Marcin Majchrowski zostali zwolnieni dyscyplinarnie z Polskiego Radia. Obaj dziennikarze złożyli pozew do sądu. W sierpniu, na posiedzeniu pojednawczym, strony zawarły ugodę, na mocy której m.in. dziennikarze w tym tygodniu wrócą do swoich obowiązków w Polskim Radiu

Czytaj więcej...

auto 1546751 340Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Działała ona od sierpnia do października 2016 roku. Członkowie grupy deklarowali do właściwych Urzędów Celnych w kraju wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów osobowych przy pomocy podrobionych dokumentów zaniżających wartość pojazdów

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY