MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 22 stycznia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

warning triangle 1412348 340Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko czterem funkcjonariuszom Policji oraz dwóm pracownikom cywilnym Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji

 

Zostali oni oskarżeni o przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w związku z przekazywaniem osobom zajmującym się holowaniem pojazdów informacji z policyjnej bazy informatycznej o lokalizacji kolizji i wypadków drogowych na terenie Warszawy.

Prokuratura zarzuciła im popełnienie przestępstw z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, art. 266 par. 2 kodeksu karnego i z art. 228 par. 3 kodeksu karnego.

 

Oskarżeni przyjmowali korzyści majątkowe

Do przekazywania informacji dochodziło od 2011 roku do kwietnia 2017 roku, kiedy to osoby zajmujące się przestępczym procederem na polecenie prokuratora zostały zatrzymane i doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Piotr R. - inicjator i organizator procederu, został oskarżony o popełnienie 13 przestępstw. Cztery z nich polegały na umożliwieniu pozostałym pięciu oskarżonym popełnianie przestępstw polegających na przekazywaniu informacji służbowych w zamian za korzyści majątkowe (zarzuty tzw. sprawstwa kierowniczego). Jak ustalono oskarżony przekazywał innym pracownikom SSK KSP, biorącym udział w przekazywaniu informacji, swoje kontakty z pracownikami firm holowniczych, telefony komórkowe. Na bieżąco instruował ich także kiedy i na jakie numery telefonów przesyłać informacje. Przekazywał im również korzyści majątkowe pobierane od przedstawicieli firm holowniczych.

 

Pozostali funkcjonariusze Policji oraz pracownicy cywilni SSK KSP, będący funkcjonariuszami publicznymi: Tomasz O., Andrzej B., Marcin B., Sylwester K. i Grzegorz A., zostali oskarżeni o popełnienie od jednego do czterech przestępstw. Nawet jednak w przypadku jednego zarzutu ujawnianie informacji i przyjmowanie korzyści majątkowych obejmowało okres kilku miesięcy - np. od lipca 2015 roku do marca 2016 roku. Chodzi o tzw. czyn ciągły, kiedy sprawca dopuszcza się kilku tożsamych rodzajowo przestępstw w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

 

Akt oskarżenia objął wręczających łapówki

Z ustaleń śledztwa wynika, że Ernest S., Michał H., Marcin S. oraz Kamil G., którzy zajmowali się holowaniem pojazdów, przekazali oskarżonym funkcjonariuszom Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji korzyści majątkowe w łącznej kwocie ponad 50 tysięcy złotych. W związku z powyższym wszyscy zostali oskarżeni o udzielenie funkcjonariuszom publicznym korzyści majątkowych za zachowanie stanowiące naruszenie prawa (art. 229 par. 3 kodeksu karnego).

 

Ponadto Dariusz C. – ekspert Sekcji Administrowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Wydziału Dyżurnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji - został oskarżony o dwa przestępstwa. Polegały one na utrudnianiu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Oskarżony dwukrotnie ujawnił Andrzejowi B., późniejszemu oskarżonemu w sprawie, informacje o prowadzeniu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa dotyczącego działalności osób i zdarzeń objętych postępowaniem.

 

Wszyscy oskarżeni, poza Robertem K. i Kamilem G., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśniania, zgodne z ustaleniami śledztwa.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY