MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 stycznia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

staff 2473871 340188 decyzji w sprawach kontroli koncentracji wydał UOKiK od początku roku. Najkrótsze postępowanie trwało tydzień

 

Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy.

 

- Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na odpowiedź przedsiębiorcy zgłaszającego zamiar, usunięcie przez niego braków oraz uzupełnienie wniosku. Średni czas oczekiwania na decyzję wynosi w tym roku 39 dni, a najkrótsze postępowanie trwało tydzień – powiedział prezes UOKiK, Marek Niechciał.

 

W 2017 r. UOKiK wydał 188 zgód na koncentrację (stan na 30 listopada 2017 r.)

W jednym przypadku zielone światło zostało uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę określonych warunków. Było to przejęcie przez PGE kontroli nad EDF.

Urząd dwa razy nałożył na przedsiębiorców kary finansowe za przeprowadzenie koncentracji bez zgody urzędu.

182 sprawy zakończyły się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas to 34 dni), a sześć decyzji było poprzedzonych drugą fazą.

W czterech przypadkach UOKiK przedstawił zastrzeżenia do transakcji. Jeden z przedsiębiorców wycofał wówczas swój wniosek.

W toku jest 28 postępowań, z czego siedem jest w drugiej fazie.

 

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

 

Światowy Dzień Konkurencji organizowany jest co roku 5 grudnia przez pozarządową organizację Consumer Unity & Trust Society (CUTS International) oraz Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

 

 

 

LS

UOKiK

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY