MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 listopada 2017r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684502 340Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące działalności w latach 2008 - 2015 podmiotów z grupy Quality All Development, w tym Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A. (QAD FK S.A) oraz Quality All Developmnet sp. z.o.o.

 

19 października, na polecenie prokuratora, zatrzymano 8 osób związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów, w tym: Tadeusza G., Marka T., Łukasza O., Łukasza M., Jerzego R., Mariusza L., Janusza W. oraz Michała Ł.

Głównemu organizatorowi przestępczej działalności – Tomaszowi G., przedstawiono 49 zarzutów popełniana przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz zarzut nie złożenia wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających złożenie takiego wniosku.

 

Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzuty popełniania od 10 do 61 przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.

 

Ośmiu podejrzanym przedstawiono prawie 300 zarzutów popełnienia przestępstw na szkodę 66 podmiotów gospodarczych.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowych aresztowań wobec wszystkich ośmiu podejrzanych.

Sąd zastosował tymczasowe areszty wobec 7 podejrzanych, w tym wobec głównego organizatora przestępczego procederu i jego najbliższych współpracowników. W przypadku 3 podejrzanych Sąd postanowił, że będą mogli opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwotach od 75 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych.

 

Na czym polegał przestępczy proceder

Ustalono, że podejrzani jako przedstawiciele podmiotów z grupy Quality w latach 2008-2015 organizowali szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego finansowania inwestycji. Podczas spotkań informowano, że organizatorzy są w stanie zapewnić kompleksowe finansowanie z funduszy unijnych, z podmiotów komercyjnych, w tym banków, a nawet funduszy własnych QAD FK S.A.

 

„Współpraca” z QAD rozpoczynała się od zawarcia umów na sporządzenie opracowań, które miały wykazać, czy podmioty są zdolne do ubiegania się o dofinansowanie organizowane przez przedstawicieli QAD. Za opracowania te, które co do zasady wykazywały taką zdolność, pokrzywdzeni wnosili opłaty na rzecz podmiotów z grupy QAD.

 

Jeżeli pokrzywdzony decydował się na współpracę, dochodziło do podpisania z nim umowy pożyczki. Na jej mocy należało ustanowić zabezpieczenia (weksel, hipoteka) i wpłacić kaucję z tytułu przyszłych rat przyznanych pożyczek.

 

Osoby działające w imieniu QAD naciskały na pokrzywdzonych, aby decyzje podejmowali jak najszybciej. Uniemożliwiało to pogłębioną analizę przedsięwzięcia, czy też konsultację.

 

Po ustanowieniu przez pokrzywdzonych zabezpieczeń, w terminie od 7 do 14 dni, QAD zobowiązywał się do wypłaty rat pożyczki. Do wypłaty jednak nie dochodziło. Okazywało się, że niezbędne jest do tego dodatkowe zabezpieczenie, o którym wcześniej nie informowano pokrzywdzonych. Z reguły w tym momencie kontakt z przedstawicielami QAD stawał się utrudniony, a czasem niemożliwy.

 

Pokrzywdzeni stracili 30 milionów złotych

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani dopuścili się oszustw na łączną kwotę co najmniej 30 milionów złotych, na szkodę 66 pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych. Kwoty, jakie uiszczali przedsiębiorcy z tytułu wsparcia finansowego, jakie mieli otrzymać, wynosiły od 10 tysięcy złotych do 5 milionów złotych.

 

Na poczet grożących kar oraz środków kompensacyjnych na mieniu podejrzanych prokurator, stosując m.in. tzw. konfiskatę rozszerzoną, dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę prawie 7 milionów złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY